Om O.L. Engen AS

Vi har vært etablert i påbygger-bransjen i mer enn 40 år.

O. L. Engen AS er etablert på Moelv med ca. 21 ansatte. Bedriften ble i 2007 en del av Palking konsernet, sammen med Palfinger Norge AS og Thermo King Norge AS. Vår aktivitet er i dag fokusert på det å være en god representant for de mange kvalitetsprodukter fra Palfinger, samt å produsere ulike lastebil påbygg og tilhengere. Vi har spesialisert oss på avanserte hydraulikksystemer og elektriske anlegg. Våre produkter og tjenester er godt innarbeidede etter mer enn 40 år i bransjen. Ettermarked med service, reparasjon og delesalg har også blitt et viktig satsnings område.

Kvaliteten på vårt arbeid og våre produkter ivaretas av dyktig ansatte med lang fartstid. Vi gjør det meste selv og har i dag medarbeidere som behersker disse fagområder:

• Rådgivning og tilbudsgivning (salg).

• Produksjonsplanlegging / 3D-tegning /innkjøp.

• Produksjon og/eller montering av påbygg.

• Tegning og montering av hydrauliske anlegg.

• Tegning og produksjon av elektriske anlegg.

• Lakkering i eget godkjent anlegg.

• Datastyrt reservedelslager.

• Reparasjonsavdeling med vakt ordning.

• Teknisk dokumentering rettet mot eiere og myndigheter.

• Kran sertifisering (sakkyndig virksomhet)

• Administrasjon (fakturaer in/ut), lønn m.m.

Med vår høye kompetanse, lange erfaring og egnede lokaler, mener vi å være kundens beste valg innenfor de produkter og tjenester vi tilbyr. Vi har også et utstrakt samarbeid med alle lastebilforhandlere i Hedmark og Oppland, og ellers i landet.