7994_Hydraulikk opplegg på Volvo FH750 6x4

Volvo FH750 6x4 til Lierhagen Transport AS

Volvo FH750 6x4 med Volvo sin løftbare tandem. Chassis er solgt av Jan Kvernbekk hos Volmax AS i Nydal,
påbygg er solgt av Nils Kirkeby. Påbygg består av rustfritt skap med integrert oljetank, doble eksosrør bak hytte, lysbjelke bak på tak, varsellysbjelke foran på tak, rustfrie lysbraketter med runde lamper bak, rustfrie sidedeksler. Oppsvingbart repo og deksel over ramme bak i One-bar aluminium som er lakkert og tåreslipt. Bilen er også levert med Trux viltfanger og GV-lyskilt. El. opplegg i hytte er utført av Frank Robert Ludvigsen, lakkering er gjort av Jan Erik Bådshaug, mens all øvrig montasje er utført av Christer Waaler.